Mostres gratis

Perquè puguis comprovar la nostra qualitat d'impressió, tenim packs de mostra a la teva disposició.
Omple el formulari i te l'enviarem al teu domicili.

Les condicions d'us es troben en la nostra plana de Condicions d'Us.

Que a efectes del que estableix la Llei 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el client autoritza que les seves dades personals constin en un fitxer automatitzat gestionat per IGRAFIC SLU, amb domicili a Granollers, Roger de Flor 71 -73, perquè pugui ser el destinatari de les activitats, novetats comercials i publicitat dels productes oferts al comerç per IGRAFIC SLU, i per les empreses del grup. Sobre aquest arxiu, l'interessat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant un escrit dirigit al responsable del fitxer, en l'adreça indicada..