Condicions d'us i termes legals

Llegiu atentament aquestes condicions. Aquestes condicions regulen l'accés i l'ús d'aquest Lloc.

En accedir aquest Lloc, s'accepten totes les condicions i reglaments. IGRAFIC es reserva el dret de modificar en qualsevol moment.

DRETS D'AUTOR I PROPIETAT INTEL · LECTUAL

El contingut de gràfics, imatges, text, eines de programari, és propietat intel·lectual de IGRAFIC.

Tots els drets de tot el seu contingut estan reservats. Queda prohibit retenir, plagiar, publicar o utilitzar la totalitat o part del contingut.

PERMISOS

Únicament es concedeix permís per utilitzar aquest Lloc per calcular el preu dels serveis IGRAFIC.

L'usuari es compromet a:

  • No utilitzar aquest lloc serveis aliens a IGRAFIC.
  • No utilitzar aquest lloc per a productes il·legals o ofensius.
  • No incloure cap imatge o marca registrades sense els corresponents permisos.
  • Autoritzar IGRAFIC per realitzar la seva comanda.

IGRAFIC es reserva el dret DEIXAR D'LA PRODUCCIÓ DE TREBALLS QUE NO COMPLEIXIN AQUESTES CONDICIONS

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

IGRAFIC té la seu a Granollers, Barcelona (Espanya). Els assumptes relacionats amb la protecció o mal ús de materials amb drets d'autor o de propietat intel · lectual, així com els relacionats amb l'accés o utilització d'aquest lloc, es regiran per les lleis espanyoles. Vostè es compromet a sotmetre als jutjats competents i accepta que la jurisdicció en aquests jutjats i tribunals és apropiada en tal acció legal o procediment.